Missie


“Het is onze missie om massage bij kanker op verantwoorde wijze toegankelijk te maken voor iedereen in België die leeft met kanker.”           

 

Massage bij kanker standaard in het zorgaanbod

Het is onze missie om massage bij kanker beschikbaar en toegankelijk te maken voor alle kankerpatiënten in heel België.  Wij dromen van een zorgbeleid  waarin massage bij kanker opgenomen wordt in het standaard zorgaanbod voor de patiënt.  Dit opdat naast het medische aspect er ook tijd en aandacht mag zijn voor de mens in zijn geheel.  Via massage dragen wij graag bij tot de verbetering van de kwaliteit van leven en  hopen dat massage wat positiviteit mag brengen in de vaak zware periodes van behandelingen en herstel.

Opleidingen op maat voor masseurs en verpleegkundigen

Om dit mogelijk te maken, is het in de eerste plaats belangrijk dat er voldoende masseurs zijn met kennis van zaken. Wij beginnen dan ook bij de basis: het opleiden van masseurs die ontspanningsmassages bij kanker op een veilige manier kunnen aanbieden.   Pas als er voldoende masseurs zijn die over deze kennis beschikken, wordt het mogelijk om deze ook op verschillende vlakken in te zetten, te lobbyen bij relevante actoren betreffende terugbetaling van de massages of aanstelling van de masseurs in het ziekenhuis en in de thuiszorg etc.

Tegelijkertijd zetten wij ook in op opleiding binnen de medische sector zelf: er worden ook opleidingen aangeboden voor verpleegkundigen, opdat ook zij die toch het eerste contactpunt vormen met de patiënt, op de meest kritieke momenten wat verlichting kunnen brengen met een korte massage. Uit internationaal onderzoek blijkt immers dat zelfs een korte handmassage van vijf minuten een positieve impact kan hebben op beleving van angst, depressiviteit en pijn.

Masseurs aangesteld door het ziekenhuis: het bestaat al

Espace Bien-Être

massageruimte Saint Luc ziekenhuis Brussel

Wij zijn ons ervan bewust dat er in de huidige zorgorganisatie weinig tijd en middelen beschikbaar zijn voor dit soort van aanvullende zorg.  Het Saint-Luc ziekenhuis in Brussel bewijst echter al dat het kan: daar is  een welzijnscentrum opgenomen in het ziekenhuis zelf, waar patiënten terecht kunnen voor massage. Er werken twee masseuses die halftijds door het ziekenhuis zijn aangesteld. De middelen hiervoor haalt het ziekenhuis bij enkele stichtingen.

Daarnaast bestaan er nog verschillende voorbeelden van ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië waar al masseurs vrijwillig aan de slag zijn om kankerpatiënten te masseren. Daaruit blijkt nog eens de grote nood aan deze vorm van aanvullende zorg.  Wij geloven echter in het belang van een structurele keuze voor een duurzame integratie van massage als aanvullende zorg bij kanker. Hiervoor is het belangrijk dat hierin geïnvesteerd wordt vanuit de gezondheidszorg. Op die manier kunnen we evolueren naar een standaard waar massage deel kan uitmaken van welzijnsbevorderende en psychosociale zorg op oncologie.

Het voorbeeld van het Saint-Luc ziekenhuis in Brussel bewijst alvast dat het mogelijk is.