Module 2: Omgaan met rouw en verlies bij volwassenen en kinderen


Praktisch:

Voorlopig zijn er geen nieuwe data ingepland. Wij zijn heel dankbaar voor de mooie samenwerking met Lost en co en willen alvast verwijzen naar hun eigen open aanbod, dat zo waardevol is en waar ieder zeker iets op zijn eigen maat kan vinden: https://www.lostenco.be/vorming

Onderstaande info betreft voorbije opleidingen.

Voor gespecialiseerde ‘masseurs bij kanker’, zorgprofessionals en vrijwilligers in de zorg.

Deze opleiding is erop gericht om diegenen die in hun werk of persoonlijke leven met rouw- en verlieservaringen te maken krijgen, de nodige kennis en tools te geven om hiermee om te gaan.
Deze bestaat uit in totaal 4 dagen,  waarvan de eerste en het laatste deel los van elkaar gevolgd kunnen worden. In het eerste deel ligt de focus op informatie en theorie omtrent rouw- en rouwverwerking.(gegeven door psychologe Tifany Bracké)  In het tweede deel worden creatieve manieren aangereikt en toegepast om met rouwprocessen aan de slag te gaan.  Voor dit tweede deel  dienen deelnemers dus zeker bereid te zijn met eigen emoties en ervaringen aan de slag te gaan.  Er wordt hiervoor een veilig kader gecreëerd.

 

Verworven kennis/inzichten bij het eind van de opleiding:

– huidige kijk op rouw (duaal proces model van Stroebe en Schut)
rouwtrajecten volgens het onderzoek van Bonnano
mythes die leven rond rouw
– veel voorkomend gedrag-gedachten-gevoelens bij rouw
communicatie rond rouw/sterven
– hoe rouwen kinderen en hoe kunnen we kinderen hier een plaatsje in geven
– stilstaan bij eigen verlieservaringen en copingstrategieën
– onderscheid rouwzorg-rouwbegeleiding-rouwtherapie
creatieve tools om om te gaan met emoties en rouwprocessen

Lesgevers

Tifany Bracké
Na haar opleiding tot onderwijzeres, studeerde ze klinische psychologie aan de UGent.  Tijdens haar stages zette ze haar eerste stappen in het oncologisch en palliatief werkveld.  Na haar studies werkte ze voor Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen, o.a. ook voor het Coda Hospice, Coda Thuiszorg en het Coda dagcentrum. Daar was Tifany onder andere verantwoordelijk voor de rouwzorg, wat inhield dat ze hier vormingen over gaf, rouwzorgvrijwilligers en rouwgroepen begeleidde en individuele rouwgesprekken deed.  Ze bleef werken bij het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen tot maart 2013.  Momenteel is Tifany werkzaam als  lesgever stervensbegeleiding in de opleiding ‘seniorenconsulentenvorming’. Ondertussen is zij ook werkzaam als klinisch psycholoog en contextueel psychotherapeut in twee huisartsenpraktijken. Vorig jaar schreef ze nog het hoofdstuk ‘rouw’ voor het boek: ‘ alles over het levenseinde-wegwijs in palliatieve zorg’ op initiatief van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Ze gaf ook opleidingen voor Kom op tegen kanker.

Kathleen Roskams
Kathleen is kinder-en jongerenpsychologe met een rijke ervaring rond rouw en verlies. Ze werd door dit thema geraakt dankzij de vele verhalen onderweg. Zoals de buddywerking voor jonge mensen die ze mee opstartte (Kom Op tegen kanker), de eerstelijnsgesprekken binnen het onderwijs en jeugdwerk en via het begeleiden van rouwgroepen voor jongeren en volwassenen. Ze was ook pionier in het ontwerpen van rouwkoffers die uitgeleend konden worden. Ondertussen startte Kathleen, samen met vele co’s een prachtig nieuw project dat we graag mee in de kijker zetten: Lost en co vzw.