Opleidingen


Opleiding voor professionele masseurs en medische professionals met massage-ervaring

Kanker komt steeds vaker voor en iedereen komt er op een bepaald moment in zijn leven mee in aanraking.   Ook als masseur krijgt u  te maken met cliënten die kanker hebben of hebben gehad.  Op zo’n moment is het belangrijk te weten wat u als masseur wel en niet mag doen. Kanker is immers geen contra-indicatie voor massage, op voorwaarde dat de masseur hiertoe een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd.

Wanneer u als masseur voldoende kennis hebt van de ziekte, de behandelingen en hun bijwerkingen, weet u hoe u iemand op een verantwoorde manier kan masseren.  In de opleiding Massage bij kanker voor professionele masseurs  wordt via een combinatie van theorie en praktijk aangeleerd hoe mensen die kanker hebben (gehad) op een verantwoorde manier te masseren.  In deze opleiding is er naast het ’theoretische’ en kennisaspect ruimschoots aandacht voor de praktijk en het bewustzijn rondom het contact met de cliënt.  Voor ons gaat massage bij kanker over aanraken en geraakt worden, met handen en hart.

De opleiding volgt inhoudelijk de internationale richtlijnen van de Society for Oncology Massage in de VS.

Inschrijven >>

 

Meer info >>

 

Opleiding voor zorgprofessionals

Zelfs een korte handmassage van een vijftal minuten, kan een positieve impact hebben op de ervaring van pijn, depressie, angst etc.  Vandaar dat wij ook graag aan verpleeg- en zorgkundigen  en andere zorgprofessionals de nodige handvaten aanreiken om een verantwoorde massage te geven aan hun zorgontvangers.  Gezien de  tijd die hiervoor  beschikbaar is in zorgsettings vaak beperkt is, worden in deze opleiding  vooral korte massages aangeleerd die vlot toepasbaar zijn in verschillende situaties.  Voor deze opleiding is geen voorkennis of ervaring vereist.
Voor opleidingen verpleegkunde kan dit onderdeel als aanvullende zorgmodule in de oncologie ingevuld worden.

Meer info >>

Opleiding ‘omgaan met rouw en verlies bij volwassenen en kinderen’

Rouwen en omgaan met verlies zijn voor de ene al gemakkelijker dan de andere. Toch weten we ons vaak geen blijf bij situaties van verlies en verdriet. Als professional of vrijwilliger in de zorg voor iemand die met ziekte en veranderde toekomstperspectieven te maken krijgt, kom je ook jezelf weer sterk tegen. Wij vinden het belangrijk om een opleiding te voorzien, waar enerzijds ruimte is voor een theoretisch kader rond manieren van rouwen, rouwprocessen en hoe daarmee om te gaan. En in het bijzonder hoe we ook kinderen hierin het best kunnen ondersteunen.  Anderzijds willen wij in de opleiding ook een context creëren waarin deelnemers via creatieve processen ook met hun eigen emoties en ervaringen rond verlieservaringen aan de slag gaan. Dit om anderen optimaal te kunnen bijstaan.

Meer info >>

Opleiding op maat van uw organisatie

Zorgorganisaties die behoefte hebben aan een bijscholing van hun personeel of vrijwilligers, kunnen steeds contact opnemen voor  een aanbod op maat.  Samen bekijken we dan wat nodig en mogelijk is voor uw organisatie.