Module 1: Opleiding voor professionele masseurs en medische professionals


“Een leerzame opleiding gegeven door een docente die weet waar ze het over heeft.”  Theo Huizer (sportmasseur)

” Deze opleiding kan ik aan iedereen aanbevelen! Als ex-kankerpatiënt heb ik mogen ervaren en leren hoe professioneel en respectvol deze opleiding is. Ik weet waarover ik spreek.”     Anne Beyers (massagetherapeut)

Meer lezen wat cursisten van deze opleiding vonden? Klik hier

Data eerstvolgende opleiding:

 • te Grasheide (Putte bij Mechelen): do 24/9-vr 25 /9,  do 22/10-vr23/10/2020 , vr23/4/ en za 24/4/2021, datum praktijkdag volgt, vr 28/5/2021

 Waarom deze opleiding iets voor jou is:

Deze 8-daagse opleiding is gericht op professionele masseurs en professionals uit de medische sector (mits massage-ervaring) die hun klanten ook tijdens én na kanker op een veilige en kwalitatieve manier willen ondersteunen met een massage op maat.  
Gezien 1/3 mannen en 1/4 vrouwen in België ooit in zijn leven kanker krijgt, heeft elke professionele DSC00635masseur in zijn praktijk hier mee te maken.
In massagecursussen wordt heel terecht gezegd dat wie kanker heeft, niet gemasseerd mag worden door iemand die hier niet in opgeleid is. Dat ook na de behandelingen nog levenslang aanpassingen nodig zijn in de massage, wanneer iemand operatie of bestraling heeft gehad ter hoogte van belangrijke lymfestations, is nog minder geweten.

Eigenlijk is deze kennis dus essentieel voor iedereen die werkt met massage. Dit niet alleen om de massages correct te kunnen aanpassen aan de conditie van de cliënt. Ook omdat wie masseert vaak een vertrouwensband heeft met de klant en dus ook de ideale persoon is  om hier verder rond te informeren en sensibiliseren.

Deze training heeft dan ook tot doel masseurs bekend te maken met de aanpassingen in de massage die nodig zijn ten gevolge van de behandelingen en conditie van de cliënt met kanker. Dit om op een professionele manier een ontspanningsmassage te kunnen aanbieden die ondersteunend is aan het herstel én om cliënten correct te kunnen informeren i.v.m. aandachtspunten wat betreft massage tijdens en na kanker.
Gezien kankerpatiënten tijdens hun behandelingen al heel wat controle uit handen moeten geven, en vaak het contact met hun lichaam verliezen, geven wij hier in het bijzonder aandacht aan. Onze masseurs worden getraind om te werken vanuit een benadering van ‘empowerment‘.  Met een groot respect voor elk van hun cliënten en het proces dat ze doormaken.  Waar mogelijk geven we tips mee wat mensen zélf nog kunnen doen., ondanks hun ziekte, en hoe ze weer meer contact kunnen maken met hun lichaam, wanneer ze daar zelf aan toe zijn.

Essentieel voor deelname aan deze opleiding, is een bereidheid tot zelfreflectie en het verlaten van je eigen comfortzone als masseur. Daar tegenover staan zeer waardevolle momenten van het delen van ervaringen in groep,  inzicht in jouw persoonlijke groeiproces en individuele ondersteuning waar nodig.

Herken je je in bovenstaande omschrijving en voel je het al kriebelen? Schrijf je dan meteen hier in, dan houden wij jouw plaats even gereserveerd.
Twijfel je nog? Lees dan nog even verder waar we voor staan, en neem gerust ook contact op met onze lesgeefsters Katrien Meeusssen op 0494 19 99 68  of Karina Goens op 0487 93 79 65 voor vrijblijvende informatie.  Zij helpen je met plezier verder op weg.

Katrien en Karina geven samen of afwisselend les. Voor de opleidingen in West-Vlaanderen is Karina de hoofdlesgever en wordt het onderdeel i.v.m. lymfeoedeem gegeven door Katrien. De stagebegeleidingen gebeuren door beide lesgevers samen en ook de beoordeling van de praktijkcasussen en de kennistoets op het einde gebeurt in onderling overleg.

Waarom Massage bij kanker België (MBKB) garant staat voor de beste kwaliteit

Toewijding

Het sleutelwoord dat steeds terugkomt is persoonlijke groei. Dat stimuleren wij niet alleen bij onze studenten, maar verwachten wij ook van ieder die bij ons lesgeeft. Onze lesgeefsters ‘massage bij kanker’ Katrien Meeussen en Karina Goens vormen daar een mooi voorbeeld in. Zij combineerden al van voor zij met massage bij kanker bezig was, het verdiepen op theoretisch vlak, zowel via het volgen van opleidingen als het uitwisselen met andere professionals, met een grote toewijding op vlak van opdoen van praktijkervaring, met een groot hart voor de patiënten. Hiervoor gaven zij de voorbije jaren samen meer dan 1000 gratis massages aan oncologie- en hematologiepatiënten, verspreid over verschillende ziekenhuizen.  Deze ervaringen delen zij ook uitgebreid met hun studenten doorheen de opleiding, en dat maakt het geheel extra waardevol.

Tegelijkertijd bleven ze zich bewust van de noodzaak te blijven bijleren via andere collega’s en professionals en worden daarbij geen lands-of taalgrenzen geschuwd. Karina en Katrien volgden al heel wat bijscholingen in Nederland. Katrien zette daarnaast ook een intense samenwerking van kennisdeling op met collega Catherine Bauraind, een verpleegkundige die al meer dan 10 jaar palliatieve patiëntjes en hun families masseert.  Catherine ondersteunt via haar vzw Mes mains pour toi deze kwetsbare doelgroep met massages.  Ze schoolde zich hiertoe via opleiding bij Arboressence in Canada, waar ze nog steeds mee samenwerkt.   Daarnaast ging Katrien bijscholen in Schotland, bij Iris Cancer partnership en kreeg ook de kans om toen de oncologie-afdeling en manier van werken met massages daar te leren kennen, via een Schotse oncologisch borstverpleegkundige die heel enthousiast was over haar werk en massages.   Haar basisopleiding Massage bij kanker, volgde Katrien eerder al bij het Instituut Massage bij kanker in Nederland.  Alvorens in België opleiding te gaan geven, liep Katrien daar eerst mee om te observeren en assisteren, deed ze een stage van een jaar wekelijks masseren op oncologie en werd ze uitgebreid  ondersteund door Klara van Zuijdam. Klara richtte mee het Instituut Massage bij kanker in Nederland op, was er lange tijd co-directeur en trainer, en ging uiteindelijk verder met haar eigen instituut Touch for Care.  Zij hielp Katrien bij het opstarten van de opleiding in België.  Karina liep bij Katrien stage tot lesgever en vulde dat aan met heel wat stageuren in de praktijk in het ziekenhuis.  Als gespecialiseerd oncologisch voetverzorger is Karina daarnaast ook uitermate gespecialiseerd in productkennis voor gespecialiseerde voetverzorging, waarvoor een samenwerking en doorverwijzing bestaat met oncologen en oncologische eenheden van de ziekenhuizen.

Erkenning

Intussen werd Katrien erkend als Preferred Practitioner bij de Society for Oncology Massage in de VS. S4OM-logo Bij MBK België vinden wij het echter belangrijk goed op de hoogte te blijven van internationale ontwikkelingen, en zeker ook te blijven leren van de pioniers in deze materie, die intussen al bogen op meer dan 30 jaar ervaring én heel wat wetenschappelijk onderzoek.  Vandaar dat we ook onze opleiding afstemden op die standaarden en die lieten erkennen.

Voortdurend bijleren

Nadat de opleiding startte, volgde Katrien bij het Instituut Massage bij Kanker in Nederland nog bijscholing betreffende massage en hematologische kankers en verdiepte ze zich uitgebreid in aromazorg in oncologie, via scholing bij Kicozo (kennisinstituut complementaire zorg) in Nederland. Oprichtster en lesgeefster Madeleine Kerkhof-Knapp Hayes is verpleegkundige, herboriste, aromatherapeute en schrijfster van het boek ‘complementaire zorg in de palliatieve zorgverlening’.  Ook internationaal is zij een veelgevraagd en gerennomeerd lesgeefster.  Dankzij deze opleiding kunnen wij nog beter adviseren met betrekking van het gebruik van verschillende types basisoliën bij massages, aangepast aan individuele medische conditie.  Deze kennis vormt bovendien een mooie aanvulling op Katriens eerdere opleiding als herboriste. Verder ging Katrien nog bijscholen in kinderoncologie in de opleiding verpleegkunde van Thomas More. Ze volgde ook de ‘formation massage mieux-être‘ bij  verpleegkundige Catherine Bauraind (gespecialiseerd in masssage in palliatieve zorg in pediatrie) in 2018 en nam in mei 2018 deel aan de Oncology Massage Healing Summit van de Society for Oncology Masasge in de VS.

De kracht van positiviteit

Wat betreft communicatie, coaching en feedback is heel duidelijk dat eerdere deelnemers uitermate enthousiast zijn over de positieve en opbouwende manier waarop de lessen en individuele feedback worden gegeven, waardoor ieder zich veilig kan voelen en optimaal kan bijleren.   Katrien heeft dan ook al jarenlange ervaring als coach, is geschoold als NLP-practitioner bij Arcturus (internationaal instituut voor communicatie, NLP en bewustzijnsontplooiing) en volgt verder ook op regelmatige basis nieuwe  tools binnen de High Performance Academy

Een holistische visie

Wij geloven dat een mens veel meer is dan zijn lichaam. Binnen de opleiding staan we dan ook even stil bij enkele benaderingen waar gekeken wordt naar de impact van gedachten, relaties, zingeving en emoties op gezondheid. Dit is immers waar ook heel veel mensen met kanker zelf naar op zoek gaan tijdens hun ziekteproces.

Welkom!

Zin om erin te vliegen? Schrijf je hier in!

Wanneer gaat volgende opleiding door?

 • te Grasheide (Putte bij Mechelen): do 24/9-vr 25 /9,  do 22/10-vr23/10, vr23/4/ en za 24/4/2021, datum praktijkdag volgt, vr 28/5/2021

 Wat heb je geleerd bij het einde van de opleiding?

 • de ziekte kanker, de diagnoses, behandelingen en bijwerkingen
 • de werking van het lymfesysteem en lymfeproblematiek bij kanker om hier preventief in te kunnen ondersteunen
 • verdieping hematologische kankers
 • verdieping palliatieve zorg
 • hoe je massage aan te passen aan iemand die kanker heeft (gehad), rekening houdende met de ziekte, behandelingen, bijwerkingen en symptomen
 • basisregels, contra-indicaties en aandachtspunten bij massage bij kanker
 • het gericht bevragen van de cliënt omtrent zijn ziekte en bijwerkingen en vertaling hiervan naar een massageplan op maat van de individuele cliënt
 • jouw eigen omgang/communicatie met cliënten met kanker en jouw beleving hiervan
 • de vaardigheden en kennis van terminologie om op een professionele manier te kunnen communiceren met andere zorgverleners van de cliënt met de ziekte kanker

De training volgt inhoudelijk de internationale richtlijnen van de Society for Oncology Massage in de VS.  De docent is ook erkend door de Society for Oncology Massage als Preferred Practitioner.

Gedurende de hele cursus is er mogelijkheid tot 1 op 1 feedback van de lesgever.   De periode van de huiswerkopdrachten, waarbij de nieuw opgedane kennis in de praktijk wordt geïntegreerd, wordt door de meeste cursisten als het meest waardevolle onderdeel van de cursus beschouwd.  Het is dan dat je ten volle kan ervaren wat deze massage nu eigenlijk kan betekenen en je mag leren zowel van de docent, de groep, jezelf als je cliënten die leven met kanker. Een prachtig proces om deel van te mogen zijn.

Op het einde van de training wordt een certificaat uitgereikt. De uitreiking hiervan is gelinkt aan de opgedane kennis en ervaring getoetst aan de hand van de kennistoets, de huiswerkopdrachten en de praktijkdag. Hiermee kan je je  aansluiten bij ons netwerk van gespecialiseerde masseurs.

Wat  na de opleiding?

 • Nadat je je certificaat behaald hebt, kan je met je praktijk aansluiten bij ons netwerk van gespecialiseerde masseurs. Hiermee staan wij garant voor kwaliteit en professionalisme door verplichte jaarlijkse bijscholingen, mogelijkheid tot intervisie en actief uitwisselen van kennis en ervaring, nieuwe wetenschappelijke inzichten en bespreken van casussen met collega’s.  Enkel wie aan deze opleiding of die van Instituut Massage bij kanker Nederland deelnam, kan zich aansluiten bij ons netwerk, waarmee we een kwaliteitslabel willen uitdragen in de sector massage bij kanker.
 • Wil jij ook nog graag verdiepen in aromazorg in oncologie? Dan heb je geluk dat je onze opleiding gevolgd hebt. Dit is  immers de enige opleiding voor ‘massage bij kanker’ in België die in aanmerking komt als basisopleiding voor de module ‘aromazorg in oncologie’ die georganiseerd wordt in een samenwerking tussen Touch for Care en Kicozo in Nederland.
 • Vind je bijscholen ook belangrijk? Wij organiseren jaarlijkse bijscholingsdagen voor onze studenten en leden van het netwerk en zien er ook strikt op toe dat deze gevolgd worden. (bv. palliatieve zorg in samenwerking met Coda Dagcentrum)
 • Wil je graag ergens je steentje bijdragen met je nieuwe kennis en ervaring? Wij ondersteunen jou als je je graag binnen een ziekenhuis of andere specifieke context buiten je praktijk, wil inzetten voor mensen met kanker.
 • Je kan samen met ons netwerk mee op stap naar enkele evenementen om met een groep van enthousiaste collega’s de wereld een beetje beter te maken en ons netwerk nog wat sterker.
 • Verbinding zal je ten allen tijde blijven terugvinden, zowel met onze organisatie als onze netwerkleden. En die is essentieel voor iedereen die zijn werk au sérieux neemt.

!Let op: deze opleiding is GEEN voorbereiding op werken in het ziekenhuis. Wie na de opleiding nog wil verdiepen in massage in het ziekenhuis, kan verder verdiepen met module 3: de ziekenhuistraining, die volledig in het ziekenhuis wordt gegeven. Daarover kan je hier meer lezen.

Praktisch:

Basisvoorwaarden voor deelname:

 • medische basiskennis (vanuit massageopleiding of medische opleiding) en ervaring met lichaamsmassage
 • een erkende massageopleiding of medische opleiding gevolgd hebben (bij twijfel, neem even contact op) en beroepsmatig werken met massage/reiki/…
 • een verzekering beroepsaansprakelijkheid hebben die ook massage bij kanker dekt
 • beschikken over voldoende emotionele stabiliteit
 • bereidheid tot zelfreflectie
 • om toegelaten te worden tot de praktijkdag op oncologie zal van elke cursist een recent gezondheidsattest gevraagd worden dat afgeleverd wordt door uw huisarts. Zonder dit attest kan geen toegang verkregen worden tot de oncologie-afdeling. Hierover wordt meer uitleg gegeven op de eerste lesdag.

Tijdsinvestering:

De opleiding bestaat uit 8 lesdagen en ongeveer 30 uren zelfstudie (voor huiswerkopdrachten en voorbereiding kennistoets). Telkens ontvangst vanaf 9:00u, start vanaf 9.30u. Einde 17:00u.

Locatie:

 • Schopboshoeve, Grensstraat 36, 2580 Grasheide (Putte) 

De praktijkdag gaat door in het ziekenhuis.

Inschrijving:

Investering in jezelf bedraagt 975 EUR, te betalen op rekeningnummer van Massage bij kanker België BE66 7350 3846 6043 met vermelding van je naam.
Het volledige cursusbedrag dient betaald te zijn uiterlijk een week voor de start van de cursus.

Wij vragen om meteen na aanmelding reeds 25% van het inschrijvingsgeld te betalen (=243.75 EUR). Dit maakt het mogelijk om het beperkt aantal plaatsen  per groep optimaal te benutten. Dank voor je begrip en medewerking hierin.

Wat is er inbegrepen bij het inschrijvingsgeld?
uitgebreide syllabus ivm massage bij kanker, die een combinatie vormt van kennis en ervaring uit Nederland, Schotland, Canada, Vlaanderen en Wallonië (Society for Oncology Massage en Arboressence)
– 7 lesdagen in beperkte groep om optimale begeleiding en opvolgen van de massagepraktijk mogelijk te maken
– 1 dag praktijkstage in het ziekenhuis in groepjes van 2 of 3, waarbij je opgevolgd en begeleid wordt door de lesgever
1 op 1 opvolging en begeleiding van de praktijkopdrachten thuis. Hierbij krijg je uitgebreide schriftelijke en mondelinge feedback op maat van jouw noden en vorderingen.
–  lesgevers die de nodige kennis, opleiding en ervaring hebben om deze cursus op een kwalitatieve onderbouwde manier te geven:
-> hoofdlesgevers erkend als prefered practitioner bij de Society for Oncology Massage en met uitgebreide ervaring op oncologie, hematologie, oncologisch dagziekenhuis, palliatieve zorg en andere verpleegeenheden
– een veilige groepsomgeving waarin gewaakt wordt over integriteit en respect

Wie interesse heeft, maar te laat is om nog met deze groep mee te doen, kan zich hier op de interesselijst laten plaatsen. Zo word je op de hoogte gehouden van de data van de eerstvolgende opleidingen.

Afspraken:

Er kan voor geen enkel onderdeel van de training vrijstelling worden gegeven. Voor het bekomen van het certificaat, is deelname aan alle onderdelen en taken verplicht.

Indien omwille van overmacht deelname aan een bepaald opleidingsonderdeel niet mogelijk is, wordt in overleg met de trainer besproken hoe dit kan worden ingehaald. Indien nodig kan individuele begeleiding worden aangeboden om dit te compenseren. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de begeleiding die nodig is en worden voor elke individuele situatie apart besproken met de cursist.

Indien bij het eind van de opleiding op bepaalde vlakken de kennis of vaardigheid ontbreekt om het certificaat te kunnen uitreiken, wordt individueel bekeken of en hoe deze via extra opdracht(en) of individuele begeleiding kunnen worden behaald.

Inschrijvingsformulier massage bij kanker voor professionele masseurs:

  Naam

  Geboortedatum

  Email

  Telefoonnummer

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Naam/website praktijk

  BTWnummer

  Reeds gevolgde massageopleiding(en)

  Start zaterdag 24/9/2020 te Grasheide

  Ik ben akkoord met de annulatievoorwaarden