Lesgevers en samenwerking


Katrien Meeussen

S4OM-logo

Katrien volgde basistraining Massage bij kanker bij het Instituut Massage bij kanker in Nederland in 2013 en volgde er nadien de jaarlijkse bijscholingen van het netwerk.
Katrien assisteerde en observeerde bij verschillende basistrainingen te Nederland in 2015.
Ze liep stage in verschillende Antwerpse ziekenhuizen, waarbij ze masseerde in het oncologisch dagziekenhuis en op de oncologie-afdeling.
In 2016 schoolde ze zich nog verder bij in Schotland, bij Iris cancer partnership en sloot ze zich aan bij de Society for Oncology Massage in de VS, om zo ook bij te blijven met internationale ontwikkelingen op vlak van massage bij kanker. Ze volgde toen ook ‘aromazorg in de oncologie’ bij KICOZO in Nederland.
Verder was ze nog tot juli 2017 actief als vrijwilliger op de afdeling oncologie-hematologie in het GZA Sint Augustinus te Wilrijk, waar ze wekelijks massages gaf aan kankerpatiënten.
Tevens volgde ze de bijscholing over palliatieve zorg, in samenwerking met het CODA palliatief dagcentrum. En een vierdaagse over ‘omgaan met rouw en verlies bij volwassenen en kinderen’. Eind 2017 volgde Katrien nog  bijscholing over kinderoncologie, in de banaba pediatrie bij Thomas More en in 2018 nam ze deel aan de Oncology Massage Healing Summit, een 4-daagse conferentie van de Society for Oncology Massage, in Minneapolis in de VS.  Sinds juni 2018 masseerde ze twee halve dagen per week in het Heilig Hart ziekenhuis in Lier, in het kader van de Beauty Grants van de Stichting tegen kanker, tot ze haar werk op oncologie omwille van zwangerschapsbescherming moest stopzetten.

Daarnaast is Katrien opgeleid tot NLP Practitioner en actief als loopbaanbegeleider voor Arcturus (erkend door VDAB), coach, reiki master, gediplomeerd herborist en aromazorgverlener binnen Kurama, waar zorg en groei voor mens en natuur centraal staan.

Katrien is geraakt door wat massage bij kanker kan betekenen en dankbaar om deze mooie tool van aanvullende zorg voor kankerpatiënten op een heldere, kwalitatieve manier door te mogen geven aan masseurs met eenzelfde betrokkenheid om zich met heel hun hart in te zetten voor het welzijn van hun cliënten.

Karina Goens

Karina is lid van Netwerk massage bij kanker België, in 2017 volgde zij de ‘basistraining Massage bij kanker ‘ bij Katrien Meeussen in België en ‘aromazorg in de oncologie’ bij KICOZO in Nederland, in 2018 volgde zij de module ‘Massage bij hematologische kankers’ bij Instituut massage bij kanker Nederland.  In het kader van haar opleiding tot lesgever heeft zij stage gelopen op de oncologische opnameafdeling van het OLV van Lourdes ziekenhuis in Waregem, verder liep zij stage in de Koninklijke Villa in Oostende, op oncologische afdelingen van verschillende ziekenhuizen en op een palliatieve eenheid.

Daarnaast is Karina gespecialiseerd voetverzorger, in Nederland en België heeft zij zich verder bijgeschoold in onder andere oncologische voetzorg. In 2015  studeerde zij af als Wellnessconsulent Zorg aan Hogeschool Vives te Kortrijk waarna zij zich verder specialiseerde in het geven van massages en verzorgingen voor mensen met kanker en chronische aandoeningen.

Zij vindt het zeer belangrijk om deze doelgroep in haar praktijk en in het ziekenhuis op een verantwoorde en veilige manier te kunnen masseren en verzorgen. In de basisopleiding van massage bij kanker België komt de nodige medisch onderbouwde informatie aan bod zodat men met de opgedane kennis op een professionele manier de cliënt met/na kanker ontspanning kan bieden.

Karina vindt het zeer mooi en is dankbaar om getuige te mogen zijn van hoe massage bij kanker deze mensen kan ondersteunen tijdens de zware periode die met hun ziekteproces gepaard gaat. Daarom engageert zij zich om onder de vleugels van Katrien deze kwalitatieve vorm van complementaire zorg door te geven aan mensen met een warm hart die op een veilige en verantwoorde manier hun cliënten op deze manier willen ondersteunen.  Karina liep gedurende verschillende opleidingen stage tot lesgever en heeft ook ruime ervaring met het masseren in ziekenhuizen en op een palliatieve eenheid, om vanuit de nodige praktijkervaring zowel thuis als in het ziekenhuis, haar expertise te kunnen uitbouwen en doorgeven.

De trainingen massage bij kanker worden gegeven door Katrien Meeussen en Karina Goens.  Voor de opleiding in West-Vlaanderen is Karina de hoofdlesgever.

Samenwerking en kennisdeling

Wij vinden het belangrijk intra- en interdisciplinair samen te werken met collega’s die een zelfde kwaliteit nastreven, over de grenzen van taal, land en functietitels heen.

Zo is er in België samenwerking met Catherine Bauraind uit  Wallonië.  Samen bouwen we aan gedegen opleidingen waar kwaliteit centraal staat.

Catherine Bauraind is verpleegkundige en lesgever bij vzw Mes mains pour toi, waarmee Catherine reeds meer dan 10 jaar jonge patiëntjes en hun mantelzorgers masseert in het ziekenhuis en ook massagetherapeuten hiertoe opleidt. Met haar vzw worden palliatieve patiëntjes en hun ouders voorzien van massages aan huis.  Catherine volgde opleiding in Canada en werkt voor haar opleidingen nog steeds samen met Arboressence.

We wisselen ook kennis en ervaringen uit met collega’s uit Nederland: Estelle Smits van het Instituut Massage bij Kanker in Nederland, Klara Van Zuijdam van Touch for Care   en Madeleine Kerkhof van Kicozo, naar wiens opleidingen we ook in het volste vertrouwen doorverwijzen.

In 2019 leerden we ook Paul Sercu van fasciacollege kennen en we zijn heel dankbaar dat hij zijn uitgebreide expertise met fasciatechnieken wil doorgeven aan onze massagetherapeuten op bijscholingsdagen die we organiseren.