Annulatievoorwaarden


Alle opleidingen ‘massage bij kanker’ zijn onderhevig aan volgende afspraken i.v.m. annulatie na inschrijving.

 • Indien de opleiding door onvoorziene omstandigheden geannuleerd dient te worden, krijgen de deelnemers 100% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. De lesgever of organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele andere gemaakte kosten.
 • Indien de deelnemer zelf annuleert na inschrijving,  gelden volgende afspraken:
  –  bij annulatie tot 3 maanden voor aanvang van de cursus wordt  15 EUR administratiekosten aangerekend
  –  bij annulatie tot 2 maanden voor aanvang van de cursus, wordt 20% van het cursusgeld ingehouden
  –  bij annulatie tot 1 maand voor aanvang van de cursus, wordt 50 % van het cursusgeld ingehouden
  –  bij annulatie minder dan 1 maand voor aanvang van de cursus, wordt het volledige cursusgeld ingehouden
 •  Annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren via email naar katrien@massagebijkankerbelgie.be
 • Indien de cursist bij annulatie zelf iemand vindt om zijn plaats in te nemen, en die persoon voldoet aan de door de opleiding gestelde eisen zoals vermeld op website en infofiche, worden enkel 15 EUR administratiekosten aangerekend.